Slovinsko

Náš výlet do Slovinska, sme, ako inak, začali na benzínke na maďarskej diaľnici rannou kávou.